Pagkatapos ng aming artikulo kung paano magsumite sa pamamagitan ng email ang kanyang pasensiya sa isang kasamahannarito ang ilang mga tip para sa apologizing sa isang superbisor.

Humingi ng paumanhin sa isang superbisor

Maaaring kailanganin mong humingi ng paumanhin sa iyong manager para sa anumang kadahilanan: masamang pag-uugali, pagkaantala sa trabaho o hindi mahusay na naisakatuparan na trabaho, paulit-ulit na pagkaantala, atbp.

Tulad ng paghingi ng tawad sa isang kasamahan, dapat isama ng email hindi lamang isang pormal na paghingi ng tawad, ngunit isang pakiramdam na alam mong may kasalanan ka. Hindi mo dapat sisihin ang iyong boss at maging mapait!

Bilang karagdagan, dapat na isama ng e-mail na ito ang katiyakan na hindi mo ulitin ang pag-uugali na naging dahilan upang humingi ka ng paumanhin, na binuo nang taos-puso hangga't maaari.

Email template para sa apologizing sa isang superbisor

Narito ang isang template ng email upang humingi ng paumanhin sa iyong superbisor sa angkop na form, halimbawa sa kaso ng trabaho na huli na bumalik:

Sir / Madam,

Nais ko sa maikling mensahe na ito na humingi ng paumanhin para sa pagka-antala sa aking ulat, na aking iniharap sa umagang ito sa iyong desk. Ako ay nahuli ng panahon at ang aking mga priyoridad ay hindi maayos na nakaayos. Taos-puso kong pinagsisisihan ang aking kakulangan ng propesyonalismo sa proyektong ito at nalalaman ko ang mga paghihirap na maaaring naidulot nito sa iyo.

Gusto kong bigyan ng diin na lagi akong masigasig sa aking trabaho. Ang gayong propesyonal na puwang ay hindi mangyayari muli.

Regards,

[Lagda]

READ  Mga halimbawang sulat upang humiling ng pagbabayad para sa obertaym