Nakasalalay sa kumpanya at sa propesyonal na konteksto, maaaring higit o mahirap na humiling ng isang bakasyon. Gayunpaman, ang lahat ng mga kumpanya ay nangangailangan ng isang nakasulat na kahilingan para sa anumang bakasyon na kinuha: samakatuwid ito ay isang kinakailangang hakbang. Maaari mo ring gawin ito nang maayos! Narito ang ilang mga tip.

Ano ang dapat gawin upang humiling ng leave

Kapag humiling ka ng pag-iwan sa pamamagitan ng email, mahalagang malinaw na tukuyin ang petsa ng panahong nababahala, upang walang kalabuan. Kung ang panahon ay may kasamang kalahating araw, linawin upang ang iyong pinagtatrabahuhan ay hindi maghintay para sa iyong pagbabalik sa umaga kapag bumalik ka lamang sa hapon, halimbawa!

Dapat kang manatiling tahimik at magiliw, siyempre, at manatiling bukas sa talakayan kung sakaling mag-interven ang bakasyon sa isang maselan na panahon (posibilidad ng telecommuting, appointment ng isang kasamahan upang palitan ka ...).

Ano ang hindi upang gawin upang mag-aplay para sa pagliban

Huwag magbigay ng impression ng pagpapataw ng petsa: tandaan na ito ay a application umalis, ikaw ay dapat na magtrabaho hanggang sa ikaw ay may pagpapatunay ng iyong superior.

Isa pang pitfall: gumawa ng isang email na may isang pangungusap lamang na nag-aanunsyo lamang ng panahon ng nais na bakasyon. Ang bakasyon ay dapat na makatwiran sa pinakamababa, lalo na kung ito ay isang espesyal na bakasyon tulad ng maternity o sick leave.

Template ng email para sa isang kahilingan ng leave

Narito ang isang modelo ng email upang gawin ang iyong kahilingan para sa bakasyon sa angkop na paraan, pagkuha ng halimbawa ng isang empleyado sa komunikasyon.

Paksa: Kahilingan para sa bayad na bakasyon

Sir / Madam,

Ang pagkakaroon ng nakuha [bilang ng mga araw] ng bayad na bakasyon sa taon [taon ng sanggunian], nais kong kumuha ng [bilang ng mga araw] ng bakasyon sa loob ng panahon mula sa [petsa] hanggang sa [petsa]. Bilang paghahanda sa kawalan na ito, ako ay mag-iskedyul ng mga aksyon ng komunikasyon na naka-iskedyul para sa buwan ng [buwan] upang mapanatili ang isang mahusay na bilis.

Hinihiling ko ang iyong kasunduan para sa kawalan na ito at mabait na humiling na ibalik mo ang iyong nakasulat na pagpapatunay.

Bien Cordialement,

[Lagda]