• Unawain kung paano gumagana ang mga preparatory economic at commercial classes pagkatapos ng baccalaureate: mga paraan ng recruitment, nilalaman ng kurso, ang iba't ibang openings.
  • Unawain ang paggana ng mga paaralang pangnegosyo na isinasama pagkatapos ng isang pang-ekonomiya at komersyal na klase ng paghahanda: mga kumpetisyon sa recruitment, nilalaman ng pagsasanay, mga pagkakataong propesyonal.

paglalarawan

Mag-aaral ka man sa mataas na paaralan, mag-aaral, magulang o guro o simpleng mausisa, ang MOOC na ito ay para sa iyo kung interesado ka sa pang-ekonomiya at komersyal na mga klase sa paghahanda (dating “Prepa HEC”) at mga pangunahing paaralan ng negosyo. Nagtataka ka, halimbawa, kung ano ang pinag-aaralan namin sa prep, kung aling mga paaralan ang maaari naming isama, ano ang mga pagkakataon ng tagumpay, anong mga trabaho ang maaari naming gawin pagkatapos ng paaralan?