Kapag nag-aaral ka ng agham at kalusugan, kailangan mong mag-assimilate ng libu-libong salita. Ang mga salitang ito ay ginawa mula sa isang bilang ng mga brick, ang bilang nito ay limitado, at kung saan ay madaling makilala. Ang layunin ng kurso ay upang maging pamilyar ka sa mga brick na ito at gayundin sa kanilang paraan ng pagpupulong, nang sa gayon, kapag nahaharap sa isang salita na hindi mo pa nakikita, magagawa mong masira ito at matukoy ang kahulugan nito salamat sa kaalaman na ikaw ay nakuha.

Samakatuwid, ang libreng online na kursong ito ay nakatutok sa etimolohiya ng siyentipiko at medikal na bokabularyo. Ito ay naglalayong sa mga mag-aaral sa high school na naghahanda para sa PACES, paramedical na pagsasanay, siyentipikong pag-aaral, STAPS ... Ito ay naglalayong din sa mga mag-aaral ng iba't ibang kursong ito, pati na rin ang sinumang interesado sa etimolohiya.

Bilang karagdagan, ang MOOC na ito ay nag-aalok ng karagdagang paghahanda, dahil ang mga salita at morpema (i.e. "mga etimolohikong bloke ng gusali" ng mga salita) ay magpapakilala sa iyo sa mga bagong siyentipikong disiplina na maaaring hindi mo pa alam: anatomy, cell biology, biochemistry o embryology halimbawa.