Narito ang isang patotoo ng hindi pangkaraniwang pagbabalik-tanaw, kapwa sa likas na katangian ng pagbabago at ng murang edad (27 taon) ng dating nag-aaral sa isang propesyonal na kontrata mula sa rehiyon ng Paris. Tuklasin ang kwento ni Andrea.

Andréa, mainit pa rin ang iyong diploma sa IFOCOP, kung mailalagay natin ito sa ganoong paraan.

Oo, sa katunayan, mula nang natapos ko ang aking pagsasanay sa IFOCOP Paris XIe center ilang linggo na ang nakalilipas. Tuwang-tuwa ako na nakapagpatunay ng isang pamagat ng Executive Assistant at sa gayon ay pinasimulan ang aking propesyonal na muling pagsasanay.

Nasa harap ko ang iyong CV at nakikita kong mayroon ka nang Master degree upang magturo sa kolehiyo at high school. Sumali ka rin sa mga kawani ng pagtuturo sa loob ng dalawang taon. Bakit, napakabilis, tulad ng isang muling pagsasanay pagkatapos ng labis na pagsisikap upang makuha ang iyong unang diploma?

Bakit maghintay Ang dalawang taong ginugol sa pagtuturo ay sapat na upang maunawaan ko na hindi ko mahahanap ang landas sa propesyonal na kaunlaran doon. Ang pag-aaral at paghahanda para sa isang trabaho ay isang bagay, ang paggawa nito at maranasan ito sa araw-araw ay iba pa. Hindi ako ang tipo na tumatambay at nagreklamo, kaya nagsimula akong mag-isip tungkol sa iba pang mga pagpipilian. Pinag-usapan ko ito sa paligid