Plano sa artikulong L4131-3 ng Labor Code, karapatan ng pag-atras pinapayagan ang isang empleyado na iwanan ang kanyang trabaho o tumanggi na manirahan doon, nang walang kasunduan ng kanyang employer. Upang maisagawa ito, dapat niya munang inalerto ang kanyang employer "Anumang sitwasyon sa trabaho na mayroon siyang makatuwirang batayan upang maniwala ay nagpapakita ng a grabe at nalalapit na panganib para sa kanyang buhay o kalusugan pati na rin para sa anumang depekto na sinusunod niya sa mga sistema ng proteksyon '.

Hindi dapat patunayan ng empleyado na talagang may panganib ngunit dapat siyang pakiramdam na banta siya. Ang peligro ay maaaring agaran o maganap agad. Ang employer ay hindi maaaring tumanggap ng anumang parusa o pagbawas ng sahod laban sa isang manggagawa na lehitimong ginamit ang kanyang karapatan sa pag-atras.

Isang sitwasyon na maaaring tasahin sa bawat kaso

"Tanging isang labor tribunal judge ang karampatang sabihin kung lehitimo ang empleyado o hindi upang gamitin ang kanyang karapatan sa pag-atras", ipinaliwanag kay File ng Pamilya, bago ang unang pagkakulong sa tagsibol, Me Eric Rocheblave abogado na nagdadalubhasa sa batas sa paggawa. Ito ay isang sitwasyon na tinatasa nang paisa-isa. "Onne

 

Magpatuloy na basahin ang artikulo sa orihinal na site →

READ  Suriin ang pagpapaubaya sa peligro ng stakeholder