Ang MOOC na ito ay nagpapakita ng sistema ng "mga pondo ng European LEADER".

Ginagawang posible ng sistemang ito na matustusan ang mga proyekto sa mga rural na lugar.

Sinasagot ng MOOC na ito ang dalawang tanong: "Paano gumagana ang programang ito?". “Paano makikinabang sa tulong sa ilalim ng LIDER?”.

format

Kasama sa MOOC na ito ang isang session na binubuo ng mga video, mga animated na clip, at mga panayam na magpapakilala sa iyo sa:

– Ang mga partikularidad ng programang ito at ang papel nito

- Ang iba't ibang mga aktor

– Ang mga mahahalagang dapat malaman upang bumuo ng isang file

Ang isang forum ay bukas sa buong broadcast upang payagan kang itanong ang iyong mga katanungan sa mga nagsasalita.