Dahil sa pagsasara ng mga kumpanya sa paglalapat ng mga hakbang sa kalusugan, ang mga empleyado na inilagay sa bahagyang aktibidad ay nakakakuha ng bayad na bakasyon at walang posibilidad na kunin ang kanilang mga araw ng bayad na bakasyon na nakuha na. Samakatuwid naiipon nila ang mga araw ng CP. Ang sitwasyong ito ay nag-alala sa mga nagpapatrabaho, sa partikular na sektor ng hotel at pag-catering. Ang gobyerno ay tumugon nang kanais-nais sa kanilang mga inaasahan sa pagpapatupad ng pambihirang tulong na ito.

Natatanging tulong ng estado: karapat-dapat na mga kumpanya

Ang tulong pampinansyal na ito ay inilaan para sa mga kumpanya na ang pangunahing aktibidad ay nagsasangkot ng pagtanggap sa publiko at na ang mga hakbang sa kalusugan na inilagay ng Estado ay nagresulta sa:

ang pagbabawal sa pagtanggap ng publiko sa lahat o bahagi ng kanilang establisyimento para sa kabuuang panahon na hindi bababa sa 140 araw sa pagitan ng Enero 1 at Disyembre 31, 2020; o pagkawala ng turnover na nakamit sa mga panahon kung kailan idineklara ang state of health emergency na hindi bababa sa 90% kumpara sa natamo sa parehong mga panahon noong 2019.

Upang makinabang mula sa tulong, dapat mong ipadala ang iyong kahilingan sa elektronikong paraan, na tinutukoy ang dahilan para sa paggamit ng pambihirang tulong. Upang magawa ito, nasa sa iyo na suriin ang “pagsasara ng hindi bababa sa 140…