Maraming mga pangangailangan ang nakilala ng CPNEF ngunit ang dalawang mga tema ay mahalaga at ang paksa ng agarang suporta (Phase 1).

1. L pagsasanay sa pagpapatuloy nang harapan. Ito ay tungkol :

upang maligayang pagdating ng publiko sa patungkol sa proyekto ng istraktura sa pamamagitan ng pagsasama ng "mga kilos na hadlang" at mga hakbang na "pisikal na paglayo", na tinitiyak ang kaligtasan ng mga empleyado, mga boluntaryo at gumagamit, na naaayon sa mga aktibidad at may paggalang mga prinsipyo ng interbensyon ng mga istraktura.

Ang pansin ay ibibigay sa publiko, lalo na ang mga bata at kabataan, na maaaring magtanong ng mga katanungan, at magpakita ng mga kahihinatnan na moral at emosyonal dahil sa konteksto kung saan naranasan nila ang pagkakulong.

upang ipatupad ang proyekto ng istraktura habang inaangkop ang mga postura ng mga taong kasangkot sa pang-edukasyon nang harapan, pati na rin ang kanilang mga diskarte sa pang-edukasyon sa oras ng mga aktibidad sa mga tinatanggap na madla.

2. Pagsasanay sa pamamahala ng koponan sa isang konteksto ng makabuluhang pag-unlad ng teleworking o pagpapatuloy ng aktibidad ngunit din ng "pansamantalang pahinga" sa propesyonal na kapaligiran para sa mga empleyado sa bahagyang pagkawala ng trabaho / mapanirang-puri: animasyon ng mga koponan, pag-follow-up ng mga nakamit, komunikasyon, pagpapanatili ng kohesion ng koponan at