Teleworking: ano ang mga kasalukuyang rekomendasyon?

Ang teleworking ay dapat na panuntunan para sa lahat ng mga aktibidad na pinapayagan ito. Dapat ay 100% ito para sa mga empleyado na maaaring gumanap ng lahat ng kanilang mga gawain nang malayuan. Gayunpaman, mula noong Enero 6, 2021, ang isang empleyado ay maaaring humiling na bumalik sa personal ng isang araw bawat linggo na maximum, kasama ang iyong kasunduan (tingnan ang aming artikulong "Pambansang protokol: pagpapahinga ng rekomendasyon ng teleworking sa 100%").

Kahit na ang mga hakbang sa kalusugan ay pinalakas kamakailan, partikular na tungkol sa distansya ng lipunan at mga maskara, at inihayag ng Punong Ministro noong Enero 29 ang isang mabisang paggamit ng pinatibay na teleworking, walang pagbabago na nagawa sa protokolong pangkalusugan sa paksa. Teleworking mula noong Enero 6.

Sa tagubilin na inilabas lamang sa mga inspectorate ng paggawa, malinaw na pinatutunayan ng Pangkalahatang Direktoryo ng Paggawa na angkung ano ang mga gawain ay hindi napapagawa sa telebisyon, dapat na sila ay telebisyon. Ang reklamo sa teleworking ay maaaring maging kabuuan kung ang likas na katangian ng mga gawain ay pinapayagan ito o bahagyang kung ang ilang mga gawain lamang ang maaaring isagawa nang malayuan.

Ang posibilidad ng pagbabalik nang personal isang araw sa isang linggo upang maiwasan ang panganib na ihiwalay ay nakakondisyon ...