Bagong serbisyo ng Estado: ang mga regional directorates para sa ekonomiya ng trabaho, paggawa at pagkakaisa (DREETS)

Sa Abril 1, 2021, isang bagong desentralisadong serbisyo ng estado ang gagawin. Ito ang mga regional directorates para sa ekonomiya ng trabaho, paggawa at pagkakaisa (DREETS).

Pinagsama ng pangkat ng DREETS ang mga misyon na kasalukuyang isinasagawa ng:
ang regional directorates para sa negosyo, kompetisyon, pagkonsumo, paggawa at trabaho (DIRECCTE);
desentralisadong mga serbisyo na responsable para sa pagkakaisa sa lipunan.

Nakaayos sila sa mga poste. Sa partikular, kasama sa mga ito ang isang dibisyong "patakaran sa paggawa", na responsable para sa patakaran sa paggawa at mga aksyong inspeksyon ng batas sa paggawa.

Ang mga DREET ay inilalagay sa ilalim ng awtoridad ng regional prefect. Gayunpaman, para sa mga gawaing nauugnay sa inspeksyon sa paggawa, inilalagay sila sa ilalim ng awtoridad ng General Directorate of Labor.

Pinapakilos ng DREETS ang lahat ng mga mapagkukunang inilalaan sa sistema ng inspeksyon ng paggawa alinsunod sa mga probisyon ng mga kombensiyon ng International Labor Organization, kapwa sa antas ng rehiyon at departamento.

Kaya, patungkol sa batas sa paggawa, ang mga DREET ay responsable para sa:

patakaran sa paggawa at mga aksyong inspeksyon ng batas sa paggawa; pulitika…