paglalarawan

Ang integrasyon ng Tao sa alinmang lipunan ay laging dumadaan sa komunikasyon. Ang huli, ay nagpapahintulot sa Tao na ipahayag ang kanyang sarili at ibahagi ang kanyang mga iniisip at karanasan. Upang siya ay matanggap, higit sa lahat ay dapat niyang ipakita sa Iba ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga hilig at ang kanyang pananaw sa mga bagay-bagay.

Kaya't inaalok ko sa iyo ang pangalawang aralin na ito na magpapahintulot sa iyo na ipahayag ang iyong mga panlasa at pag-usapan ang iyong mga paboritong libangan, siyempre sa Pranses.