Nagdusa ka ng pagkawala sa panahon ng bahagyang kawalan ng trabaho dahil sa krisis sa kalusugan. Nabayaran ka lamang ng hanggang sa 70% ng iyong suweldo kahit na, sa kahilingan ng iyong employer, nagtrabaho ka talaga, sa kumpanya o telework, at / o napilitan kang mag-day off. umalis o RTT na lampas sa awtorisadong quota. Gayunpaman, dapat nakatanggap ka ng 100% ng iyong bayad.

Pinapayuhan ka namin na tanungin ang iyong tagapag-empleyo na gawing regular ang pagbabayad ng aktwal na oras ng pagtatrabaho na ito (at posibleng umalis o kinuha ang RTT bilang karagdagan sa pinahintulutang quota) sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kanya na siya ay ginagamot, mali, sa ilalim ng iskemang walang trabaho. bahagyang at nagbibigay ng katibayan.

Iulat ito sa loob ... o direkta sa panlabas

Nakakabingi na ba siya? Makipag-ugnay sa komite sa panlipunan at pang-ekonomiya (CSE) ng iyong kumpanya o isang kinatawan ng kawani. Kung walang kinatawan ng kawani, sabihin sa tagapag-empleyo na kakailanganin mong makipag-ugnay sa inspectorate ng paggawa o sa Regional Directorate for Enterprises, Kompetisyon, Pagkonsumo, Paggawa at ...

Magpatuloy na basahin ang artikulo sa orihinal na site →

READ  Ano ang Excel software?