Gayunpaman walang pagbabago para sa mga kumpanya! 

Sa katunayan, ang mga pamamaraan ng financing ang mga kurso sa pagsasanay na sinusundan ng mga empleyado sa bahagyang aktibidad ay hindi magbabago! Nagpasya ang OCAPIAT na magpakilos karagdagang mga mapagkukunan upang payagan kang makinabang mula sa 100% na saklaw ng mga gastos sa edukasyon at suportado sa mahirap na panahong ito.

Nalalapat ang mga patakarang ito sa lahat ng mga file ng FNE-Training na isinumite sa iyong mga tagapayo sa OCAPIAT sa rehiyon sa pagitan ng Nobyembre 02 at Disyembre 31, 2020.

Pinapaalala na ang mga aksyon sa pagsasanay ay dapat na imperyal na magtatapos bago ang Hunyo 30, 2021 sa pinakabagong ...