Ang mga kumpanya na hindi naglalapat ng buong telework kung ang kanilang aktibidad ay nagpapahiram dito sa mga kontrol ng peligro ng labor inspectorate at, sa kaganapan ng pagtanggi na sumunod sa panukalang ito, mga matitinding parusa. Ngunit binibigyang diin ng Ministry of Labor ang edukasyon sa mga recalcitrant na employer, isinasaalang-alang lamang ang mga parusa bilang huling paraan.

Dapat magsanay ang mga empleyado ng integral na teleworking hanggang sa lawak ng "Maaari" upang limitahan ang pagkalat ng Covid-19 epidemya. Ang kalooban ni Emmanuel Macron, na ipinahayag sa kanyang talumpati noong Oktubre 28 na nag-anunsyo ng pagkulong mula sa dalawang araw pagkaraan at na-transcript sa health protocol, ay hindi palaging iginagalang, tulad ng ipinakita sa isang survey na inilabas ng Ministry of Labor noong Martes, Nobyembre 10 sa maraming media, kasama na File ng Pamilya.

Ayon sa pag-aaral na ito, kung saan ang ministeryo ay pinondohan at kinomisyon ng Harris Interactive, sa linggo ng Nobyembre 2 hanggang 8, 52% ng mga nagtatrabaho na nagtanong na tao ang nagpahiwatig na nagtatrabaho sila sa kanilang lugar ng trabaho na 100%, sinabi ng 18% idineklarang nagsasanay ng integral na teleworking, 18% ang nagsabing pinalitan nila ang teleworking at nagtatrabaho sa pagkakaroon *. Ngunit ito pa rin