Nakakagulat na dalagang si Zeineb, ang ina ng 3 anak na ito na tumawid sa pintuan ng ifocop upang sanayin bilang isang web developer upang maging, wala pang isang taon, tagapagsanay at pinuno ng sarili niyang negosyo ng Web development. Isang pambihirang paglalakbay na tiyak na magbibigay inspirasyon sa higit sa isa!

Tatlo sila, sa kanyang pamilya, na pumili ng isang araw na ifocop upang simulan ang landas ng propesyonal na muling pagsasanay: ang kanyang pinsan (pagsasanay sa accounting) upang magsimula; kundi pati na rin ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid na lalaki, na gustong maging isang web developer bago siya. Kaya't hindi maiwasan, pagpasok, alam ni Zeineb kung saan siya pupunta. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ito ay mas madali para sa kanya. "Ako ay binigyan ng babala at hindi ako nabigo, ang 8-buwan na kurso sa pagsasanay sa ifocop, na ibabahagi sa pagitan ng mga kurso at propesyonal na pagsasawsaw sa isang kumpanya, ito ay... matindi", naaalala niya, tiwala na tinanong niya ang kanyang mga kamag-anak at nagsagawa ng masinsinang gawaing pananaliksik bago pumirma sa unang hakbang ng kanyang muling pagsasanay.

"Lalo na dahil sa base, hinangad kong sanayin ang sarili ko sa web graphics, hindi sa development at programming", umamin siya. Bakit, kung gayon, ang pagbabagong ito? Dahil lang nahulog siya