Nilalayon ng MOOC na ito na suportahan ang pagsasanay at suporta ng mga guro, guro-mananaliksik at mga mag-aaral na doktoral sa mas mataas na edukasyon sa kanilang kaalaman sa mga proseso ng pagkatuto at sa kanilang mga kasanayan sa pagtuturo at pagsusuri.

Sa buong MOOC, sasagutin ang mga sumusunod na katanungan:

- Ano ang aktibong pag-aaral? Paano ko magiging aktibo ang aking mga mag-aaral? Anong mga pamamaraan ng animation ang maaari kong gamitin?

– Ano ang nag-uudyok sa aking mga mag-aaral na matuto? Bakit ang ilang mga mag-aaral ay motivated at ang iba ay hindi?

– Ano ang mga estratehiya sa pagkatuto? Anong mga aktibidad sa pagtuturo at pagkatuto ang gagamitin upang maakit ang mga mag-aaral? Paano planuhin ang iyong pagtuturo?

- Anong pagsusuri ng pag-aaral? Paano mag-set up ng peer review?

- Ano ang saklaw ng paniwala ng kakayahan? Paano bumuo ng isang kurso, isang diploma sa diskarte na nakabatay sa kasanayan? Paano masuri ang mga kasanayan?

– Paano bumuo ng online o hybrid na mga aralin? Anong mga mapagkukunan, aktibidad at senaryo upang isulong ang online na pag-aaral para sa mga mag-aaral?

Magpatuloy na basahin ang artikulo sa orihinal na site →

READ  Libre: Paano lumikha ng isang Micro-Business online