Geleneksel fesih işleminin bir kopyasının gönderilmesi: hukuki bir baş ağrısı

Geleneksel parçalama, tercih edilen bir parçalama yöntemi haline geldi. Ancak katı formaliteler içeriyor. Bunlardan biri tartışılıyor: Çalışana imzalanan sözleşmenin bir kopyasının verilmesi.

Tekrarlanan bir gerilim noktası

Bu konu mahkemelerde sıklıkla gündeme geliyor. İş kanunu, işverenin bu belgenin bir kopyasını çalışana vermesini gerektirmektedir. Peki bir anlaşmazlık durumunda ne olur? Çalışan, parayı almadığını iddia ediyor. İşveren ona aksi yönde güvence verir. O zaman bunu kanıtlamak zordur.

Hangi hukuki sonuçlar?

Hakim, nüshanın iade edilmediğini düşünürse, sözleşmenin feshini hükümsüz sayabilir. Ancak çözüm yargı yetkisine göre değişir. Bazıları katı formalizmi koruyor. Diğerleri ise tarafların sözleşmeyi bozma yönündeki gerçek arzusundan yanadır.

Hassas kanıt sorunları

Bu nedenle işveren için etkili teslimatın kanıtının (imza, kayıtlı teslimat vb.) olması çok önemlidir. Aksine, çalışan bu düzeyde en ufak bir ihmali ileri sürebilir. Risk ? Potansiyel olarak maliyetli bir artıklık yeniden sınıflandırması. Dolayısıyla bu soru adalete yönelik ayrıcalıklı bir saldırı açısı olmaya devam ediyor.