"Überleşme" olgusu birçok ekonomik sektörü etkiliyor. Sürüş eğitimi de bir istisna değildir. Sürücü belgesinin demokratikleştirilmesi amacı adına yasa koyucunun bunu teşvik ettiği söylenmelidir. Ekonomik fırsatların büyümesi, faaliyeti ve eşitliği için 2015 Ağustos 990 tarihli 6-2015 sayılı yasa için (Madde 28-30), "Macron Yasası" olarak bilinen bu demokratikleşme, sürüş talimatı. Bu amaçla, bu yasada yer alan çeşitli önlemler, özellikle sürücü okullarına, sözleşmelerin kaydileştirilmiş bir biçimde imzalanması olasılığını sunarak, öğrenciler ve sürücü okulları arasındaki ilişkileri modernize etmeye çalışmıştır. Öğrencinin bir öğretmen tarafından tesisin içinde veya bir aracında değerlendirilmesi. Bu mevzuata dayanarak, serbest sürücü ehliyeti adayları için gönüllü olması gereken davranışların bağımsız öğretmenlerle (genellikle mikro girişimci rejimi altında faaliyet gösteren) bir bağlantı sunan kaydi platformlar ortaya çıkmıştır, ancak aslında öğrenciye bir öğrenme aracı kiralamak, platform üzerinde toplanan bir komisyon tarafından ödenmektedir.