Dostu, PDF ve E-postayı Yazdır

Bu kursun sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Bölgesel çekicilik kavramının farklı yönlerini tanımlayın,
  • Zorluklarını tanımlayın,
  • Eylem araçlarını ve kaldıraçlarını bilin.

Bu ders, bölgesel çekicilik kavramının farklı yönlerini, ortaya çıkardığı sorunları ve bunlara yanıt verebilecek somut eylemler için araçları ve kaldıraçları sunmayı amaçlamaktadır. Çekicilik ve bölgesel pazarlama, profesyonelleşmesini desteklemek istediğimiz bölgesel aktörler için stratejik temalardır.

Bu KAÇD, farklı yapılardaki ekonomik kalkınma profesyonellerini hedeflemektedir: ekonomik kalkınma, turizm, yenilik ajansları, kentsel planlama ajansları, rekabetçilik kümeleri ve teknoloji parkları, CCİ, ekonomik hizmetler, çekicilik ve uluslararası topluluklar, bölgesel pazarlama/çekicilik konusunda uzmanlaşmış danışmanlar ve iletişim ajansları, gelecek ekonomik kalkınma uzmanları: EM Normandie, Grenoble Alpes Üniversitesi, IAE de Pau, IAE de Poitiers, Sciences-Po, şehir planlama okulları ve enstitüleri, vb.

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →

OKU  04| Denetimli makale kimler içindir?