Ücret kısıtlaması: nelerden oluşur?

Çalışanınızın alacaklılarından biri sizden belirli bir meblağı doğrudan o çalışanının ücretlerinden çekmenizi istediğinde, ücret hacminden söz ediyoruz. Bu vergi, çalışanın rızası olmadan mahkeme kararı ile gerçekleşir.

Garnishane olarak, her ay mahkeme siciline en fazla maaşın süslenebilir kısmına eşit bir meblağ ödemeniz gerekir.

Ücretlere el koyma: 2021'in ele geçirilmesi zor fraksiyonunun miktarı

Çalışana geçimini sağlamak için, maaşının yalnızca yıllık ücretini ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısını dikkate alan bir ölçekle belirlenen bir kısmını girebilirsiniz.

Normalde, ücret hacminin ve transferlerinin bu ölçeği, INSEE tarafından yayınlanan hane halkı tüketici fiyat endeksindeki değişikliklere dayanan bir kararname ile her yıl belirlenir.

Ancak bu endeks Ağustos 2019 ile Ağustos 2020 arasında çok az değiştiği için ölçek bu yıl yeniden değerlendirilmedi. Dolayısıyla 2020 ölçeği 2021'de uygulanmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, tek bir kişi için aktif dayanışma geliri (RSA) miktarına eşit kesinlikle bulunması zor bir kısım vardır (Kod