50 ila 250 çalışanı olan şirketlerin hesaplamak için yalnızca birkaç günleri vardır. cinsiyet eşitliği endeksi. Kişinin mesleki geleceğini seçme özgürlüğü için 5 Eylül 2018 tarihli yasa çerçevesinde oluşturulan bu araç, işverenlerin bu alanda nerede durduklarını ölçmelerine olanak tanıyor.

100 üzerinden bir puan şeklinde endeks, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlikleri değerlendiren 250'den fazla çalışanı olan şirketler için beş olmak üzere dört kriterden oluşur: ücret açığı (40 puan), yıllık artış (20 puan), doğum izninden dönüşte (15 puan) çalışan sayısı, kadınların en yüksek ücretli 10 (10 puan) içindeki yeri ve 250'den fazla çalışanı olan şirketlerde artış promosyonların dağıtımı (15 puan).