Çalışan, işverenine bir PTP çerçevesinde bir izin talebi gönderir. en az altı aylık sürekli bir iş kesintisini içeriyorsa, eğitim eyleminin başlamasından en geç 120 gün önce. Aksi takdirde, bu talep, eğitim eyleminin başlamasından en geç 60 gün önce gönderilmelidir.

Talep edilen izin hakkı işveren tarafından reddedilemez. sadece çalışanın yukarıda belirtilen koşullara uymaması durumunda. Ancak, şirketin üretimi ve işleyişi açısından olumsuz sonuçların ortaya çıkması veya bu izin kapsamında aynı anda bulunmayan çalışanların oranının işyerinin toplam işgücünün %2'sinden fazlasını oluşturması halinde, iznin ertelenmesi uygulanabilir.

Bu kapsamda bir çalışma süresine asimile edilen mesleki geçiş izninin süresi, yıllık izin süresinden indirilemez. Çalışanın şirket içindeki kıdemi hesabında dikkate alınır.

Çalışan, eğitim kursunun bir parçası olarak devam zorunluluğuna tabidir. İşverenine katılım belgesi verir. Sebepsiz bir çalışan

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →

OKU  Dijital bir adli olay soruşturması yürütün