Covid-19 ile bağlantılı hastalık devamsızlığı: günlük ödenek ve işveren eki ödeme koşullarından muafiyetler

Sağlık krizinin başlangıcından bu yana, günlük sosyal güvenlik yardımlarına ve ek işveren tazminatına hak kazanma koşulları gevşetilmiştir.

Böylece, çalışan, hak kazanma koşulları aranmaksızın günlük ödeneklerden yararlanır:

150 takvim ayı (veya 3 gün) boyunca en az 90 saat çalışmak; veya stopajdan önceki 1015 takvim ayı boyunca saatlik asgari ücret tutarının en az 6 katına eşit bir maaşa katkıda bulunun.

Tazminat hastalık izninin ilk gününden itibaren ödenir.

3 günlük bekleme süresi askıya alınmıştır.

İşveren ek ödenek planı da daha esnek hale getirildi. Çalışan, kıdem koşulu uygulanmadan (1 yıl) ek tazminattan yararlanır. 7 günlük bekleme süresi de askıya alınır. Ek maaşı emekliliğinizin ilk gününden itibaren ödersiniz.

Bu istisnai sistem 31 Mart 2021 tarihine kadar geçerli olacaktı. 12 Mart 2021 tarihinde yayınlanan bir kararname Resmi Gazeteaşağılayıcı tedbirleri 1 Haziran 2021'e kadar uzatıyor.

Ama dikkat edin, bu ...