2021 tıbbi ziyaretleri: ertelenen veya ertelenmeyen

Erteleme iki tür sınavla ilgilidir;
ilk bilgilendirme ve önleme ziyareti (VIP) (risk altındaki belirli gruplar hariç: reşit olmayanlar, hamile kadınlar, gece çalışanları vb.) ve yenilenmesi;
Kategori A'da sınıflandırılan iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan işçiler hariç, güçlendirilmiş izlemeden yararlanan işçiler için yetenek testinin yenilenmesi ve ara ziyaret.

Son tarihi 16 Nisan 2021'e kadar gelmesi gereken (veya zaten ilk kez ertelenen ve 4 Aralık 2020'den önce düzenlenemeyen) tüm bu sınavlar, son tarihten sonra en fazla bir yıl ertelenebilir.

Ancak ertelemeleri sistematik değil, işyeri hekimi Kim karar veriyor. Bunları, çalışanın sağlık durumu ile ilgili olarak kendisine sunulan bilgilere ve ayrıca iş istasyonu veya çalışma koşullarına ilişkin risklere ilişkin olarak tutmayı seçebilir.

2021 tıbbi ziyaretleri: ertelemenin sizin için anlamı

Ertelemeyi organize etmek size değil, meslek hekimliğine bağlı. Bu yüzden yapması gereken işyeri hekimidir:

bir yandan erteleme konusunda sizi bilgilendirmekle birlikte