Eylül 2020 başında Başbakan Jean Castex tarafından sunulan canlandırma planı, krizi "öncelikle yarının işlerini yaratacak ... alanlara yatırım yaparak" fırsata dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu, işçi ve işverenlerin işgücü piyasasının beklenen gelişimine bağlı olarak yeterli becerilere sahip olmalarını sağlamak için mesleki eğitime yatırım yapılması anlamına gelir. Bu bağlamda, kurtarma planı, eğitim sisteminin dijitalleştirilmesini desteklemek, yeni eğitim içeriği oluşturmak ve ODL'nin (Açık eğitim ve uzaktan).

Arz açığı

Örgütlerin faaliyetlerine uygulanan ani duruş ...