I. SAĞLIK GEÇİŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞYERİNDE UYGULAMA KAPSAMI
 Sağlık geçişi nedir?
 Sağlık geçişi zorunluluğundan hangi yerler etkilenir?
 Sağlık geçişi kurallarının uygulama takvimi nedir?
 Sağlık karnesini ibraz etme yükümlülüğü ile ilgilenen profesyoneller kimlerdir?
 18 yaşından küçük çalışanlar sağlık kartı zorunluluğuna tabi olacak mı?
 Sadece teraslı veya sadece yemek çıkaran restoran personelinin sağlık kartı var mı?
 Sağlık geçişi yükümlülükleri toplu restoranlara uygulanabilir mi?
 Uzun mesafeli seyahat neyi hedefliyor?
 Sağlık karnesi ibrazına tabi olan yerlerde çalışanlar maske takmak zorunda kalacak mı?

II. İŞYERİ AŞIRI YAPTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI
 Hangi kurum ve çalışanlar aşı yükümlülüğünden etkilenir?
 Aşı yükümlülüğü için seçilen program nedir?
 Denizaşırı departmanlarda planlanan önlemlerin uyarlanması hala acil bir sağlık durumunda mı?
 Tek seferlik görev nedir?

III. ŞİRKETLERDE BAŞVURU KOŞULLARI
 Özel hükümlerin iç düzenlemelere entegrasyonu için hüküm yapılmalı mı?
 Kanunen sunulması zorunlu olan müşterilerin destekleyici belgelerini kim kontrol edebilecek?

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →

OKU  Avrupa Birliği Fransa Başkanlığı: bir siber kriz karşısında Avrupa işbirliğini güçlendirmek