Eğitim için farklı destek seviyelerine sahip iki tür kısmi faaliyet vardır:

Kısmi Etkinlik (PA): FNE desteği, eğitim maliyetlerinin% 70'ine dayanmaktadır (ve artık 100/31/10 tarihine kadar olduğu gibi% 2020 değildir). Kısmi Uzun Vadeli Faaliyet (APLD): FNE desteği, çalışan başına ve yıllık ortalama 80 avro olarak belirlenmiş bir tavanla eğitim maliyetlerinin% 6000'ine dayanmaktadır (yani% 4800'i uygulayarak 80 avro) .

Her iki durumda da, konaklama, yemek ve ulaşım masrafları gibi ek masraflar, her bir eğitim saati için vergi hariç 2,00 € (vergi dahil 2,40 €) sabit bir oranla karşılanabilir. başka herhangi bir gerekçe olmaksızın tamamlama belgesi (bu masraflar ödeme talep edilirken belirtilmelidir).
Kısmi faaliyet tarafından halihazırda finanse edilen ücret maliyetleri her zaman hariç tutulur.

NOUVEAU : 1 Kasım'dan itibaren, Mart 2021'den önce başlayan herhangi bir eğitim için Uniformation, işveren tarafından ödenecek kalan tutarı karşılayacaktır.

Destek yalnızca kısmi faaliyet süresince tamamlanan eğitim dönemlerini kapsar.

Durumunda…