Fazla mesai: paylaşılan kanıt yükü

Fazla mesainin varlığının ispat yükü yalnızca çalışana ait değildir. İspat yükü işveren ile paylaşılır.

Bu nedenle, fazla mesai saatlerinin varlığı konusunda bir anlaşmazlık olması durumunda, çalışan, talebini desteklemek için çalıştığını iddia ettiği ücretsiz saatler hakkında yeterince kesin bilgi sunar.

Bu unsurlar, işverenin kendi unsurlarını üreterek karşılık vermesine izin vermelidir.

Duruşma hakimleri mahkumiyetlerini tüm unsurları dikkate alarak oluşturur.

Fazla mesai: yeterince hassas elemanlar

27 Ocak 2021 tarihli bir kararla Yargıtay, çalışanın ürettiği “yeterince kesin unsurlar” kavramına henüz açıklık getirdi.

Karar verilen durumda, çalışan özellikle fazla mesai ödemesini istedi. Bunu yapmak için, söz konusu dönemde tamamladığını belirttiği çalışma saatlerinin bir açıklamasını yaptı. Bu sayı gün geçtikçe, hizmet ve hizmet saatlerinin yanı sıra ziyaret edilen mağaza, günlük saat sayısı ve haftalık toplamın da yer aldığı profesyonel randevularından bahsedildi.

İşveren, çalışanın ürettiği bilgilere yanıt olarak herhangi bir bilgi vermemişti ...