İletişim planı, ün ve imaj, belediye dergisi, web sitesi, iç iletişim, basın ilişkileri, bölgesel pazarlama, sosyal ağlar... farklı araçların taranması yoluyla, bu Mooc size bir iletişim stratejisinin temellerini atmak için gerekli bilgi ve becerileri getiriyor topluluklara uyarlanmıştır.

Yerel yönetimlerin belirli misyonlarına dayanarak (hayatın her alanında kamu hizmeti misyonunun vatandaşlara mümkün olduğunca yakın bir şekilde yerine getirilmesi), aynı zamanda seçilmiş görevliler/yetkililer üçgeni etrafında dönen stratejik iletişim konuları üzerinde düşünmeye yol açar. /vatandaşlar.

oluşturulan

Bu Mooc'un altı oturumu var. Her oturum, kısa videolar, profesyonellerden gelen referanslar, anketler ve beraberindeki belgelerden oluşur ve ayrıca katılımcılar ve öğretim ekibi arasında fikir alışverişine olanak tanıyan bir tartışma forumundan oluşur. Beşinci oturum, önceki oturumlardan gelen öğrencilerin taleplerini karşılamak için zenginleştirilmiştir.

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →

OKU  Uzaklık, maskeler, yiyecek içecek servisi: Covid-19 salgınıyla bağlantılı yeni değişiklikler