Küreselleşen bilgi ortamı değişiyor, bilgi işleme araçları bilgi yığınını farklı bir şekilde özelleştiriyor ve organize ediyor. bilgi ortamı yeni aracılık biçimlerinden, bilgi alanlarına göre gelişen bir küreselleşme, kişiselleştirme ve bilgi paylaşımı sürecinden oluşur.

Agrobiyobilimlerdeki mevcut bilgi ortamına toplu olarak yansıtmak, bu nedenle bilgiyi geliştirmeyi mümkün kılar. bilginin üretimi, düzenlenmesi ve yayılması için bağlamlar. Çünkü bilgi ortamında yolunu bulmak, hedeflenen bilgi türüne göre en uygun bilgi sistemlerini, izleme ve araştırma araçlarını nasıl seçeceğini bilmek anlamına gelir.

Mevcut zorluklar bilginin şifresinin çözülmesi, işlenmesi, organizasyonu, bu, çalışması için gerekli olan kalite bilgilerini doğrulamayı mümkün kılar. İzleme, araştırma, toplama ve seçim aşamalarında onu kullanılabilir kılan araçlara hakim olmak, seçilen bilgilerin tahsis edilmesini ve yayılmasını kolaylaştırır.

 

Bu MOOC, agrobiosciences'in bilgi ortamını anlamada sizi desteklemek çalışmalarınızda, ders hazırlıklarınızda ve mesleki uygulamalarınızda daha verimli olabilmek için.