Bilimsel bir makale yazmak sezgisel değildir ve yayın kuralları genellikle örtüktür. Ancak, yayınlar sayesinde sürekli olarak genişletilen ortak bir bilgi birikiminde araştırma bu şekilde inşa edilir.  Disiplini ne olursa olsun, yayıncılık bugün bir bilim insanı için olmazsa olmazdır. Bir yanda bir kişinin çalışmasını görünür kılmak ve yeni bilgileri yaymak, ya da diğer yanda bir sonucun yazarlığını garanti altına almak, birinin araştırması için fon elde etmek ya da kişinin istihdam edilebilirliğini geliştirmek ve kariyeri boyunca gelişmek.

Bu nedenle MOOC "Bilimsel bir makale yazın ve yayınlayın" adım adım uluslararası dergilerde yazım kurallarını ve yayının farklı aşamalarını deşifre eder. doktora öğrencileri ve genç araştırmacılar için. Geliştirme Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ve Frankofoninin Mühendislik Bilimlerinde Mükemmeliyet Ağı'ndan araştırmacılar ve öğretmen-araştırmacılar tarafından yönetilen "Araştırma mesleklerinde disiplinler arası beceriler" dizisindeki ilk MOOC, bu onlara tanışmaları için anahtarları verir. bilimsel yayıncıların gereksinimleri.