Şunlarla uyumludur:

ulusal bulut stratejisi Ekonomi, Maliye ve İyileştirme Bakanlığı, Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanlığı ve Dijital Geçiş ve Elektronik İletişimden Sorumlu Devlet Sekreterliği tarafından 2021 yılı Mayıs ayının ortalarında duyurulmuştur; Avrupa sertifikasyon şemasının geliştirilmesi bulut sağlayıcılarıyla ve özellikle Fransa'nın SecNumCloud ile denklik için talep ettiği "yüksek" sertifika düzeyiyle ilgili.

Başlıca katkılar şunlardır:

Topluluk dışı yasalardan muafiyet kriterlerinin netleştirilmesi, mevcut yerelleştirme gerekliliklerinin ötesinde, hizmetin teknik altyapısına üçüncü şahıslar ve kontrolsüz transferler tarafından erişimi sınırlamaya yönelik teknik gereklilikler ve hizmet sağlayıcı ve üçüncü şahıslarla olan bağlantılarına ilişkin özel yasal gereklilikler aracılığıyla. Bu yasal kriterler, İşletme Genel Müdürlüğü (DGE) ile yakın işbirliği içinde hazırlanmıştır; izinsiz giriş testlerinin uygulanması SecNumCloud yeterlilik yaşam döngüsü boyunca.

Bu revizyon aynı zamanda CaaS tipi faaliyetleri de hesaba katar (Hizmet Olarak Konteyner) yanı sıra ilk değerlendirmelerden gelen geri bildirimler.

gözlemler,