Cihaz Toplu geçişler ou "Transco" işleri tehlikede olan çalışanları, gelecek vaat eden mesleklere hazırlayan sertifikalı eğitimlerle becerilerini artırarak korumayı ve bu kurs süresince iş sözleşmelerinin sürdürülmesi ile ücretlerini güvence altına almayı amaçlamaktadır.

Operasyonel uygulama, Çalışma Bakanlığı'nın 11 Ocak 2021 tarihli bir genelgesinde detaylandırılmıştır. İlgili Devlet hizmetlerine ve bölgelerdeki istihdam aktörlerine dağıtılmıştır.

Gelecek vaat eden mesleklerin belirlenmesi Çalışanların bu mesleklere giden yollarının finansmanına öncelik vermek için her bölgede listeler oluşturulacaktır. Bölgesel düzeyde, bu listeler 2020'nin son çeyreğinde hazırlanmıştır. İstihdam alanlarına göre ayrılabilirler ve 2021'de daha hassas bir bölgesel düzeyde tamamlanabilirler.
Bu listeler Crefop tarafından onaylanır ve aktörlere iletilir ve Direccte ve valiliklerin web sitelerinde yayınlanır.

Dosyaların incelenmesi ve mali destekPro Geçişler (AT Pro) finansal destek talebini bildirir ve kabul eder profesyonel bir geçiş yolunun bir parçası olarak Transkoözellikle tutarlılığı ve alaka düzeyiyle ilgili olarak. O