Mekanik, uygulanan kuvvetlere göre cisimlerin dinamik evrimini bilmeyi mümkün kılar, ancak aynı zamanda alanın yeterince dirençli olmasını ve başlangıçta öngörülen yaşama saygı gösterilmesini sağlamayı da mümkün kılar. Bu boyutlandırma hesaplamaları, incelenen alan içindeki deformasyonların ve kuvvetlerin dağılımının bilgisinden geçer. Bu, sistemin iyi performansını doğrulamak için çok yararlı olan kısıtlama kavramına yol açar. Bu dersi takip ettikten sonra yapısal hesap kodlarında kullanılan formülleri anlayacak ve uygulayabileceksiniz. Elastik etki alanında çalışan basit öğeleri boyutlandırabileceksiniz.

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →