6 Ağustos 2019 tarihli kamu hizmetinin dönüştürülmesine ilişkin kanunun uygulanmasında alınan üç kararname, istihdam, entegrasyon ve kariyer gelişimini kamu hizmetinde engelli insanlar.

Bir çıraklık sözleşmesi sonunda kuruluş

7 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararname kolay Kamu hizmetinde çıraklık sözleşmesini tamamlamış engelli kişilerin kurulması. Özel bir prosedürden bir pozisyona doğrudan erişimden yararlanabilecekler.

Adaylar, çıraklık sözleşmesinin bitiminden en az üç ay önce kurulma talebini işe alma makamına iletmelidir. İkincisinin, çıraklık sırasında gerçekleştirilen işlevlere karşılık gelen bir iş için bir veya daha fazla teklifin yanı sıra, görev süresi için bir teklif gönderme talebinin alınmasından itibaren bir ay vardır. Yapacak teklifi yoksa aynı süre içinde bilgilendirecektir. Adayların başvurularını göndermek için on beş günü olacaktır. Bir görev süresi komitesi dosyaları inceleyecek ve adayları mülakata davet edecek veya davet etmeyecektir.

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →

OKU  Teknikler ve miras