Bilgi sistemlerinin güvenli mimarilerinin tasarımı, son birkaç on yılda, giderek artan ara bağlantı gereksinimlerine ve kamu ve özel kuruluşların iş sürekliliğine yönelik her zamankinden daha tehlikeli tehditlere ayak uydurarak önemli ölçüde gelişmiştir. Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansı'nın beş ajanı tarafından ortaklaşa yazılan ve orijinal olarak Techniques de l'ingénieur dergisinde yayınlanan bu makale, Sıfır Güven Ağı gibi yeni savunma kavramlarına ve bunların tarihsel koruma modelleriyle nasıl eklemlendiğine bakıyor. derinlemesine savunma gibi bilgi sistemleri.

Bu yeni savunma kavramları bazen tarihsel modellerin yerini aldığını iddia edebilirken, kanıtlanmış güvenlik ilkelerini (en az ayrıcalık ilkesi) yeni bağlamlara yerleştirerek (hibrit İD) yeniden gözden geçiriyor ve İD'nin sağlam ve derinlemesine bir savunmasını tamamlıyor. Bu varlıklara sunulan yeni teknik araçlar (bulut, altyapı dağıtımlarının otomasyonu, artan algılama yetenekleri vb.) yanı sıra siber güvenlik açısından düzenleyici gereksinimlerin gelişimi bu değişime eşlik etmekte ve giderek artan bir şekilde karmaşıklaşan saldırılara yanıt vermektedir. karmaşık ekosistem

teşekkürlerimizi sunarız