İş sözleşmelerinin devri: ilke

İşverenin yasal durumunda, özellikle bir halefiyet veya birleşme bağlamında bir değişiklik olduğunda, iş sözleşmeleri yeni işverene devredilir (İş Kanunu, madde L. 1224-1).

Bu otomatik devir, durumun değiştirildiği gün devam etmekte olan iş sözleşmeleri için geçerlidir.

Devredilen çalışanlar, iş sözleşmelerinin aynı uygulama koşullarından yararlanırlar. Eski işverenlerinden edindikleri kıdemleri, niteliklerini, ücretlerini ve sorumluluklarını korurlar.

İş sözleşmelerinin devri: iç düzenlemeler yeni işveren için bağlayıcı değildir

İç düzenlemeler, iş sözleşmelerinin bu devrinden etkilenmez.

Nitekim Yargıtay, iç düzenlemelerin bir özel hukuk düzenlemesi teşkil ettiğini yeni hatırlatmıştır.
İş sözleşmelerinin kendiliğinden devri halinde, eski işverenle ilişkide esas teşkil eden iç düzenlemeler devredilmez. Yeni işveren için bağlayıcı değildir.

Karar verilen davada, çalışan ilk olarak 1999 yılında bir L şirketi tarafından işe alınmıştı. 2005 yılında, CZ şirketi tarafından satın alınmıştı. İş sözleşmesi bu nedenle C şirketine devredilmişti.

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →

OKU  1| Kariyer ortası ziyareti nedir?