2021 Uluslararası Siber Güvenlik Forumu vesilesiyle, Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansı (ANSSI), işbirliği ve dayanışmaya dayalı olarak Avrupa siber güvenliğinin geleceğini savunuyor. Avrupa'da ortak ve paylaşılan bir çerçeve oluşturmak için uzun vadeli çalışmaların ardından, 2022'de Avrupa Birliği Konseyi'nin (AB) Fransa Başkanlığı, siber güvenlik açısından Avrupa egemenliğini güçlendirmek için bir fırsat olacaktır. NIS direktifinin revizyonu, Avrupa kurumlarının siber güvenliği, büyük bir kriz durumunda endüstriyel bir güven dokusunun geliştirilmesi ve Avrupa dayanışması, 2022'nin ilk yarısı için Fransa'nın öncelikleri olacak.