Artık belediyelere birden fazla görev düşüyor. Bu faaliyetler arasında, belirli bir yasal rejime, yani özel hukuk rejimine uyan medeni statünün korunması yer alır.

Gerçekten de belediye başkanı ve yardımcıları kayıt memurudur. Bu misyon çerçevesinde belediye başkanı, Devlet adına hareket eder, ancak valinin değil, savcının yetkisi altında hareket eder.

Medeni durum hizmeti, doğumların, tanınmaların, ölümlerin, PACS ve evliliklerin resmileştirilmesi yoluyla hem her birey için hem de Devlet, kamu idareleri ve yasal durumunu bilmesi gereken tüm kuruluşlar için önemli bir rol oynamaktadır. vatandaşlar.

Bu eğitimin amacı, sizi medeni durumla ilgili temel kuralları aşağıdaki yollarla tanıştırmaktır. 5 antrenman seansı aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

  • nüfus memurları;
  • doğum ;
  • düğün
  • ölüm ve medeni durum sertifikalarının verilmesi;
  • medeni durumun uluslararası yönleri

Her oturum, konuşmacılarla etkileşime geçebilmeniz için eğitim videoları, bilgi sayfaları, bir sınav ve bir tartışma forumu içerir.

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →