Dostu, PDF ve E-postayı Yazdır

Bu kursun sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • sağlığın belirleyicilerini, sağlıkta kamusal eylemin kaldıraçlarını, sağlıkta sosyal ve bölgesel eşitsizlikleri ve son olarak günümüzde sağlıkla ilgili başlıca sorunları belirlemek,
  • hijyen, aşı, sağlık, yemek ve hatta sportif faaliyetler açısından temel kuralları hedeflemek,
  • yaşayan, fiziksel ve toplumsal çevrelerin her birimizin sağlığı üzerindeki etkisini bilmek

Açıklama

Hepimiz sağlık sorunlarından etkileniyoruz.

Ulusal ve yerel düzeyde, bunlarla başa çıkmak için birçok politika uygulanmaktadır. aynı zamanda demografik, epidemiyolojik ve toplumsal sorunlar ve herkesin mümkün olduğunca uzun süre sağlıklı yaşamasına izin verin.

Eylem araçları çok çeşitlidir, özellikle de önleme ve sağlığı geliştirme.

Hava kalitesi, beslenme, hijyen, fiziksel aktivite, çalışma koşulları, sosyal ilişkiler, kaliteli bakıma erişim, genel olarak iyi bir sağlık durumuna katkıda bulunan faktörlerdir.

Bu farklı temalar üç bölümde ele alınacaktır. Ulusal politikaları topraklar üzerinden örneklerle açıklarken açıklamaya çalışacağız.

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →

OKU  İş: İşveren, dini çağrışımlarla sakal takılmasını yasaklayabilir mi?