Bu eğitim, edinmek isteyen bir kitleye yöneliktir. yerel yönetimler tarafından yürütülen sosyal eylemi yöneten temel bilgiler.

Sosyal eylemin nasıl doğduğunu ve geliştiğini anlayın; ademi merkeziyetçiliğin bu sektörü nasıl tamamen yeniden oluşturduğu; 2000'lerde, sosyal eylemin çeşitli sektörleriyle ilgili ana yasaların, nüfusun yaşlanması, istihdam sorunlarının kitleselleşmesi ve heterojenliği, aile biriminin dönüşümleri, sosyal acil durum fenomenlerinin ortaya çıkması gibi büyük toplumsal değişikliklere nasıl eşlik ettiği , kişilerin yerlerinin kamu makamları tarafından dikkate alınarak değiştirilmesi.

Son beş yıldaki (MAPTAM kanunu, Notre kanunu) büyük mevzuat değişikliklerinin yerel yönetimlerin geleneksel yetki alanlarını nasıl sarstığı; nasıl nihayet, bugün iş yerindeki büyük değişiklikler (küreselleşme, dijital, enerji, çevresel geçişler, vb.) bizi sosyal eylemin dönüşümleri hakkında düşünmeye davet ediyor: bunlar bu çevrimiçi seminerin zorlukları.

Aynı zamanda, bu kamu politikaları içinde işleyen başlıca mekanizmaları ve ayrıca aktörlerin rollerini tanımlamaya çalışacaktır.

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →