Bu KAÇD, yükseköğretimdeki öğretmenlerin, öğretmen-araştırmacıların ve doktora öğrencilerinin öğrenme süreçleri bilgilerinde ve öğretme ve değerlendirme uygulamalarında eğitim ve desteğini desteklemeyi amaçlamaktadır.

MOOC boyunca, aşağıdaki sorular ele alınacaktır:

- Aktif öğrenme nedir? Öğrencilerimi nasıl aktif hale getirebilirim? Hangi animasyon tekniklerini kullanabilirim?

– Öğrencilerimi öğrenmeye motive eden nedir? Neden bazı öğrenciler motive oluyor ve diğerleri değil?

– Öğrenme stratejileri nelerdir? Öğrencilerin ilgisini çekmek için hangi öğretme ve öğrenme etkinlikleri kullanılmalı? Öğretiminizi nasıl planlarsınız?

- Öğrenmenin ne değerlendirmesi? Akran değerlendirmesi nasıl kurulur?

- Yeterlilik kavramı neleri kapsar? Beceri temelli yaklaşımda bir kurs, diploma nasıl geliştirilir? Beceriler nasıl değerlendirilir?

– Çevrimiçi veya karma dersler nasıl oluşturulur? Öğrenciler için çevrimiçi öğrenmeyi teşvik etmek için hangi kaynaklar, etkinlikler ve senaryolar?

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →

OKU  Kısmi faaliyet ödeneğinde ve yeminli sertifikada artış: ilgili yeni faaliyet sektörleri