Planlı makale L4131-3 İş Kanunu'nun vazgeçme hakkı bir çalışanın işvereninin onayı olmadan işini bırakmasına veya oraya yerleşmeyi reddetmesine izin verir. Bunu uygulamak için önce işverenini uyarmalı "İnanmak için makul gerekçeleri olan herhangi bir çalışma durumu, ciddi ve yakın tehlike yaşamı veya sağlığı için olduğu kadar koruma sistemlerinde gözlemlediği herhangi bir kusur için '.

Çalışanın gerçekten bir tehlike olduğunu kanıtlaması gerekmez, ancak kendisini tehdit altında hissetmesi gerekir. Risk anında olabilir veya yakında ortaya çıkabilir. İşveren, cayma hakkını meşru bir şekilde kullanan işçiye karşı herhangi bir yaptırım veya ücret kesintisi alamaz.

Vaka bazında değerlendirilebilecek bir durum

"Sadece bir iş mahkemesi hakimi, çalışanın meşru olup olmadığını söyleme yetkisine sahiptir veya cayma hakkını kullanamaz", açıkladı Aile Dosyası, bahardaki ilk hapishaneden önce, iş hukuku alanında uzmanlaşmış Me Eric Rocheblave avukat. Bu, vaka bazında değerlendirilen bir durumdur. "Bir