Akla gelen ilk soru tabii ki: “Neden MOOC yapılır”?

Astım hastalığı, Fransız nüfusunun %6 ila 7'sini veya yaklaşık olarak 4 ila 4,5 milyon insanı etkileyen sık görülen bir hastalıktır. Bu hastalık yılda 900 ölümden sorumludur.

Ancak hastaların büyük çoğunluğu için bu, bazen var olan ve yeti yitimine neden olan, bazen de artık astım olmadığı izlenimi uyandıran, kronik ve değişken bir hastalıktır. Ritmini, semptomlarını, zorluklarını dayatan ve sıklıkla hastayı “yönetmeye” zorlayan bir hastalık. Astımın dayattığı şeye nihayet uyum sağladığımız bu sahte ustalık duygusu. Bu nedenle astım, mevcut tedavilerin etkinliğine rağmen semptomları genel olarak yetersiz kontrol edilen bir hastalıktır.

Sağlık uzmanları ve astım hastaları ile birlikte oluşturulan bu KAÇD, astımlı hastaların hastalıklarını daha iyi bilmelerine, ustalaşmalarına, kontrol etmelerine ve tesis dışında kendi sorumluluklarını ve özerkliklerini geliştirmelerine olanak tanıyan bir eğitim aracı sunmayı amaçlamaktadır.

MOOC, astım hastalarıyla yapılan görüşmelerin yanı sıra, astım yönetiminde günlük olarak yer alan sağlık profesyonelleri ve/veya çevre uzmanlarından alınan kurslardan oluşur.

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →

OKU  Sözlü olmayan dile dikkat edin