Print Friendly, PDF & Email

Закон про фінансування соціального забезпечення 2021 року подвоює тривалість відпустки з перекваліфікації у разі професійної перепідготовки. Відпустка з рекласифікації береться протягом періоду попередження та працівник отримує свою звичайну винагороду. Якщо відпустка з рекласифікації перевищує строк попередження, закон передбачає, що допомога, яку виплачує роботодавець протягом цього періоду, підпадає під ту ж соціальну систему, що і допомога за часткову діяльність. Цей останній захід також застосовується до відпусток для мобільності в межах перших 12 місяців відпустки або 24 місяців також у разі професійної перепідготовки.

Відпустка з рекласифікації та відпустка для мобільності: сприяння поверненню на роботу

Відпустка з рекласифікації

У компаніях, що мають щонайменше 1000 працівників, коли розглядається скорочення, роботодавець повинен запропонувати відповідному працівникові відпустку про переведення на роботу.
Ce congé a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et d’une cellule d’accompagnement de recherche d’emploi. Le financement des actions de reclassement et de la rémunération est assuré par l’employeur.

Максимальна тривалість цієї відпустки, в принципі, становить 12 місяців.

Відпустка для мобільності

У рамках колективного договору про розірвання колективного договору або про управління ...

ЧИТАННЯ  URSSAF: для чого використовуються соціальні внески?