Yarim ish vaqti: qonuniy yoki shartnomaviy muddatdan kamroq muddat

Yarim kunlik mehnat shartnomasi - bu qonuniy davomiyligi haftasiga 35 soatdan kam bo'lgan muddatni yoki jamoaviy shartnomada (filial yoki kompaniya shartnomasida) belgilangan amal qilish muddatini yoki amaldagi ish vaqtini nazarda tutadigan shartnomadir. 35 soatdan kam.

Yarim kunlik ishchilarga mehnat shartnomasida nazarda tutilgan ish vaqtidan tashqarida ishlash talab qilinishi mumkin. Bunday vaziyatda ular ortiqcha ishlaydilar.

Ishdan tashqari vaqt - bu doimiy ishchilar tomonidan 35 soatdan yoki kompaniyadagi unga teng keladigan muddatdan ortiq ishlagan soat.

Yarim kunlik ishchilar belgilangan muddat ichida qo'shimcha soatlarda ishlashlari mumkin:

Ularning mehnat shartnomasida nazarda tutilgan haftalik yoki oylik ish vaqtining 1/10; yoki kengaytirilgan filial jamoaviy shartnomasi yoki shartnomasi yoki kompaniya yoki ta'sis shartnomasi unga ruxsat bergan bo'lsa, ushbu muddatning 1/3 qismi.