Nhãn: Giáo dục thường xuyên

Tích hợp thông qua tính di động: Brigitte Klinkert thông báo tăng cường hỗ trợ tín dụng vi mô cho những người ở xa nhất từ ​​việc làm

Đối với những người ở xa nhất không có việc làm, những trở ngại liên quan đến khả năng di chuyển vẫn thường xuyên ...

Đọc thêm
Đang tải

dịch

Tới nội dung chính