Nhãn: Ngay

Huỷ bỏ thoả ước tập thể: sự phức tạp của đơn hồi tố có thể biện minh cho việc huỷ bỏ được điều chỉnh theo thời gian

Thỏa thuận tập thể: thẩm phán tuyên bố hủy bỏ có thể quyết định điều chỉnh ảnh hưởng của nó ...

Đọc thêm

Trong sự im lặng của thỏa thuận tập thể, các đại diện bán hàng có được hưởng lợi từ khoản trợ cấp thôi việc thông thường không?

Trong trường hợp không có sự chính xác trong thỏa ước tập thể, khoản trợ cấp thôi việc theo hợp đồng ...

Đọc thêm
Đang tải

dịch

ipsum leo risus fringilla Praesent porta. Praesent Donec thô tục, Tới nội dung chính