Ufumene i-imeyile yesimemo kwiintlanganiso kwaye unqwenela ukuqinisekisa ubungqina bakho. Kule nqaku, sikuxelela ukuba kutheni ukuba kubalulekile ukuphendula kwisimemo ukuqinisekisa ubungqina bakho, nendlela yokwenza ngendlela efanelekileyo.

Bhengeza inxaxheba yakho kwintlanganiso

Xa ufumana isimemo entlanganisweni, umntu othumele kuwe angacela isiqinisekiso esibhaliweyo sokuya kwakho kuloo ntla nganiso. Ukuba ngamanye athile, uqinisekise ubungqina bakho abuyi kucelwa, kuyacetyiswa ukuba wenze njalo.

Ewe intlanganiso inokuba nzima ukuyilungiselela, ngakumbi xa ungazi ukuba bangaphi abantu abaza kuzimasa. Ngokuqinisekisa ukuzimasa kwakho, ayizukuwenza umsebenzi womququzeleli ube lula kuphela, kodwa uyakuqinisekisa ukuba intlanganiso iyasebenza, ayidluli kwaye ayilungiselelwanga inani labathathi-nxaxheba. Akuzange kumnandi ukuchitha imizuzu eli-10 ekuqaleni kwentlanganiso ukongeza izitulo okanye ukuphinda ushicilele iifayile!

Kwakhona khumbula ukuba ungalindi ixesha elide ngaphambi kokuba uphendule, nokuba kuyinyani ukuba awuyi kuhlala ukwazi ukuqinisekisa ukubakho kwakho kwangoko. Kwangoko isiqinisekiso siyenzeka, kokukhona iququzelela ukuququzelelwa kwentlanganiso (intlanganiso ayinakulungiswa ngomzuzu wokugqibela!).

Yintoni ekufuneka iqulethwe yile imeyile yokuqinisekisa ukubakho kwiintlanganiso?

Kwi-imeyile yokuqinisekisa intlanganiso, kubalulekile ukubandakanya ezi zinto zilandelayo:

  • Ndiyabulela umntu ngesimemo sakhe
  • Chaza ngokucacileyo ubukho bakho
  • Bonisa ukubandakanyeka kwakho ngokubuza ukuba kukho izinto ezizozilungiselela phambi kwentlanganiso
FUNDA  Inqaku elibanjwe kwintlanganiso, iingcebiso zokusebenza

Nantsi itemplate ye-imeyli ekulandele ukuvakalisa inxaxheba yakho kwintlanganiso.

Umxholo: Uqinisekiso lokuthatha inxaxheba kwam kwintlanganiso [yomhla]

Mnumzana / Nkosikazi,

Ndiyabulela ngesimemo sakho kwiintlanganiso malunga [nenjongo yentlanganiso] kwaye uqiniseke ngokuqinisekileyo ukuba khona kwam [ngomhla] ngomhla [wexesha].

Nceda undixelele ukuba kukho nayiphi na into yokulungiselela le ntla nganiso. Ndihlala kulamandla akho nayiphi na enye ingcaciso malunga nale ngongoma.

Ngokuthobeka,

[Utyikityo]